Ўқишга қабул қилиш учун асосий ҳужжатлар: (Скачать)

– ректорнингномига ёзилган абитуриентнингаризаси;
– университет ва талаба ўртасида тузилган шартнома;
– туғилганлиги хақидаги гувоҳнома ёки паспорт (кўчирмаси);
-ўрта, тўли қўрта, ўрта махсус ёки олий маълумоти ҳақидагидавлат
  нусхасидаги ҳужжат;
– умумреспублика тест натижасинингсертификати аслнусхаси
   (колледжлар учун зарур эмас);
– ҳарбий билет ёки ҳарбий хизматга мажбурийлигигувоҳнома;
– 3х4 ҳажмидаги 6 дона фото сурат.