Кабыл алуу үчүн талап кылынуучу документтер: (Скачать)

 -ректордун наамына жазылган абитуриенттин арызы;
– университет менен абитуриенттин ортосунда түзүлгөн келишим;
– туулгандыгы тууралуу күбөлүк же паспорт (көчүрмөсү):
– негизги орто, жалпы орто, кесиптик орто же жогорку билими жөнүндөгү
-мамлекеттик үлгүдөгү документтин түп нускасы;
– тестирлөөнүн жүрүшүндө алган баллы жөнүндөгү сертификаттын
  түп нускасы (колледждер үчүн зарыл эмес);
– аскердик билет же аскерге милдеттүүлүгү жөнүндөгү күбөлүк
  (көчүрмөсү);- 3х4 өлчөмүндөгү 6 даана сүрөт.