Окуу мөөнөттөрү

– жогорку кесиптик билим берүү:/магистр академиялык даражасын ыйгаруу менен/(күндүзгү – 2 жыл);
– жогорку кесиптик билим берүү:/бакалавр академиялык даражасын ыйгаруу менен/(күндүзгү – 4 жыл, сырткы – 5 жыл);
– жогорку кесиптик билим берүү:/адистик квалификациясын ыйгаруу менен/(күндүзгү – 5 жыл, сырткы – 6 жыл);
– жогорку жана орто кесиптик билимдин негизинде:/тиешелүү курстар/ (күндүзгү – 2-3 жыл, сырткы – 3-4 жыл);
– орто кесиптик билим берүү: /9, 11 – класстын базасында/ (күндүзгү – 2-3 жыл, сырткы – 2 жыл 6 ай);
– баштапкы кесиптик билим берүү:/9, 11 – класстын базасында/ (күндүзгү – 1-3 жыл).