Гранттык бюджеттик жана контракттык орундарга кабыл алуу