Орто кесиптик Билим берүү боюнча чет элдик абитуриенттери кирүү сынактарынын жадыбалы