Чет элдик абитуриенттердин онлайн ангемелешүүсүнүн жыйынтыктары